Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řídicího modelu pro hrotovou brusku na ŘS Sinumerik 

   Author: Zoubek Ondřej; Supervisor: Štěpanovský Jiří; Opponent: Šváb Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

   Author: Stikeyev Kuanysh; Supervisor: Zoubek Ondřej; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...