Now showing items 97-116 of 119

  • Řízení stejnosměrného motoru pomocí automatu Unitronics V570 

   Author: Maštera Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Nulíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení stejnosměrného pohonu systémem NI cRIO 

   Author: Zabloudil Rostislav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Marek Janouch; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
  • Řízení synchronního reluktančního motoru 

   Author: Róbert Hriňa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Mártonová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom vlastností synchrónneho reluktančného motoru a metódami jeho riadenia. Cieľom je oboznámiť čitateľa s problematikou merania a určovania jeho parametrov a na základe zistených hodnôt ...
  • Simulace indukčního ohřevu v prostředí ANSYS Academic Research EM 

   Author: Hornová Jitka; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hercík Petr
   Tato diplomová práce se zabývá teorií indukčního ohřevu se zaměřením na simulace vybraných modelů v prostředí Maxwell 3D a ePhysics. Simulace se zaměřují zejména na elektro - tepelné děje, vlivy změn kmitočtu, materiálových ...
  • Simulace magnetických polí v prostředí MKP Maxwell 3D 

   Author: Růžička Tomáš; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety 

   Author: Koupený Jaroslav; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulation of Various Modulation Strategies for Induction Motor Drive 

   Author: Mehta Jigar Hemantbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vývoj výkonové elektroniky a polovodičové technologie vedl k vylepšení výkonových elektronických systémů. Pohony pohonů poháněné střídačem PWM jsou více variabilní a nabízejí v širokém rozsahu lepší účinnost ve srovnání s ...
  • Spínaný zdroj DC-DC. 

   Author: Pichlík Petr; Supervisor: Lev Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stabilizace výkonu synchronního generátoru prostřednictvím regulátoru buzení 

   Author: Fišera Jan; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Šimek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se stabilizace činného výkonu synchronních generátorů za pomoci regulátoru buzení. Jinými slovy se zabývá systémovými stabilizátory. Po teoretickém rozboru generátoru, ...
  • Strategie řízení modulárních víceúrovňových měničů 

   Author: Zedník Jakub; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Žáček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením víceúrovňových modulárních měničů. V úvodu je krátce popsána jejich topologie a prostudováno několik typů používaných submodulů. Topologie modulárních víceúrovňových měničů (MMC) ...
  • Strategie řízení obousměrného izolovaného můstkového DC-DC měniče 

   Author: Petr Smolík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá různými strategiemi řízení izolovaného DC-DC měniče nazývaného duální aktivní můstek (DAM). V úvodu je popsána jeho topologie a je vysvětlen způsob řízení přenášeného výkonu. Dále jsou popsány ...
  • Survey about Current State of Art of Electromobiles and Future Development Trends 

   Author: Shubhang Vyas; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Na začátku této práce jsem provedl průzkum o elektrických automobilech (elektromobilech) od světově uznávaných výrobců. Dalším krokem pak bylo zkoumat více technických aspektů vitálních komponent elektromobilu, jmenovitě ...
  • Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání 

   Author: Daniel Misak; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Prouza Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného axiálního motoru, jenž slouží ...
  • Systémová analýza elektrobusu pro MHD 

   Author: Sychra Šimon; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá důvody použití elektrických autobusů pro městskou dopravu a jejich aplikací v prostředí českých měst. Nahrazení naftových autobusů elektrobusy má pomoci dosáhnout cíle snížení CO2, který si celý ...
  • Techniky subharmonické PWM 

   Author: Košťál Tomáš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP 

   Author: Lipčák Ondřej; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavní náplní této práce je praktická implementace jedné z možných variant vektorového řízení asynchronního motoru do signálového procesoru TMS320F28335 od společnosti Texas Instruments. Zvolená struktura zahrnuje oddělenou ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí platformy Freescale 

   Author: Karlovský Pavel; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
  • Vektorové řízení synchronního stroje s permanentními magnety 

   Author: Kopecký Ladislav; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)