Now showing items 66-85 of 213

   Subject
   elektrické vozidlo [1]
   Elektrické vozidlo, optimalizace, řízení, energie, spotřeba, Matlab, Simulink, jízdní cyklus, test-bench, synchronní motor s permanentními magnety, battery-pack, konvexní optimalizace, dynamometr, dSPACE [1]
   elektrické vozidlo, trasa, rychlostní profil, optimalizace, modelování, dynamika vozidla [1]
   elektrický motor [1]
   Elektrocentrála, asynchronní generátor, řídicí systém, Arduino, CAN [1]
   Elektromobil, simulace, modelování, MATLAB, Simulink, jízdní cyklus [1]
   Elektromobil, stejnosměrný cize buzený motor, DC/DC měnič, pulzně-šířková modulace, rekuperace, odbuzování, procesor, MCU, ARM Cortex M3, PS regulátor [1]
   Elektromobil, synchronní stroj s permanentními magnety, akumulátor, superkapacitor, mechanický model vozidla, DC/DC měnič, DC/AC měnič, PWM, NEDC, Simulink, Simscape. [1]
   Elektromobilita, elektrobus, hromadná doprava, MHD, Moravská Třebová, elektrická trakce, baterie, zásobník energie, akumulátor, BMS (Battery management system), Pařížská dohoda, globální oteplování, CO2, ekologická doprava. [1]
   elektronicky komutovaný motor [1]
   embedded software [1]
   Emise CO2,možnosti baterií,analýza WTW,přístup TTW,energetická účinnost,poptávka po energii,EU-Mix,HEV-CVUT,rozdělovač elektrické energie,emise skleníkových plynů [1]
   EV, elektromobil, elektrobus, e-bus, Lion trakční akumulátor, balancér, aktivní balancování, pasivní balancování, BMS, Blokující měnič ,diplomová, závěrečná práce [1]
   Fázové řízení [1]
   FEA model [1]
   FEM model [1]
   field oriented control [1]
   filter [1]
   filtr [1]
   finite element method [1]