Now showing items 54-73 of 213

   Subject
   dynamometr, MATLAB, Simulink, dSpace, stejnosměrný motor, měření, regulace, pohon, měnič [1]
   eForce [1]
   EIS,electrochemical Impedance Spectroscopy,Electrochemical Source,Primary Cell,Secondary Cell,Diagnostics,Measurement,Battery,Accumulator [1]
   EIS,elektrochemická impedanční spektroskopie,elektrochemický zdroj,primární článek,sekundární článek,diagnostika,měření,baterie,akumulátor [1]
   electric motor [1]
   electric vehicle [1]
   Electric vehicle, DC motor, DC/DC converter, PWM, regenerative braking, excitation control, field weakening, MCU, ARM Cortex M3, PS controller [1]
   Electric vehicle, simulation, modeling, MATLAB, Simulink, driving cycle [1]
   Electrical vehicle, track, speed profile, optimization, modeling, vehicle dynamics [1]
   Electromobile (electric vehicle), permanent magnet synchronous machine (PMSM), battery, supercapacitor, mechanical model of vehicle, DC/DC converter, DC/AC converter, PWM, NEDC, Simulink, Simscape. [1]
   Electromobility, electric bus, public transport, urban transport, Moravská Třebová, battery, energy storage, accumulator, BMS (Battery management system), Paris Agreement, global warming, CO2, green transport [1]
   electronically commutated motor [1]
   elektrické vozidlo [1]
   Elektrické vozidlo, optimalizace, řízení, energie, spotřeba, Matlab, Simulink, jízdní cyklus, test-bench, synchronní motor s permanentními magnety, battery-pack, konvexní optimalizace, dynamometr, dSPACE [1]
   elektrické vozidlo, trasa, rychlostní profil, optimalizace, modelování, dynamika vozidla [1]
   elektrický motor [1]
   Elektrocentrála, asynchronní generátor, řídicí systém, Arduino, CAN [1]
   Elektromobil, simulace, modelování, MATLAB, Simulink, jízdní cyklus [1]
   Elektromobil, stejnosměrný cize buzený motor, DC/DC měnič, pulzně-šířková modulace, rekuperace, odbuzování, procesor, MCU, ARM Cortex M3, PS regulátor [1]
   Elektromobil, synchronní stroj s permanentními magnety, akumulátor, superkapacitor, mechanický model vozidla, DC/DC měnič, DC/AC měnič, PWM, NEDC, Simulink, Simscape. [1]