Now showing items 1-2 of 1

    BLDC motor, EC motor, bezkartáčový stejnosměrný motor, synchronní motor s permanentními magnety, elektronická komutace, třífázový napěťový střídač, Hallovy sondy, bezsenzorové řízení, Arduino Mega 2560 (1)
    BLDC motor, EC motor, brushless DC motor, synchronous motor with permanent magnets, electronic commutation, three phase voltage source inverter, Hall effect sensor, sensorless control, Arduino Mega 2560 (1)