Now showing items 1-2 of 1

    Conductive adhesives,climatic ageing,resistance of adhesive joints,nonlinearity of VA characteristic of adhesive joints,factorial experiments (1)
    elektricky vodivá lepidla,klimatické stárnutí,odpor adhezních spojů,nelinearita VA charakteristiky adhezních spojů,faktorové experiment (1)