Now showing items 1-2 of 1

    electrically conductive adhesives,climate aging,mechanical bending stress (1)
    elektricky vodivá lepidla,klimatické stárnutí,mechanické namáhání ohybem (1)