• Stárnutí spojů vytvořených elektricky vodivými lepidly 

      Autor: Žalská Pavlína; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na popis elektricky vodivých lepidel. Zaměřuje se na jejich typy a složení, zmiňuje jejich aplikace v praxi a vysvětluje teorii vodivosti těchto lepidel. V experimentální ...