• Ubíhající elektrony 

      Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Kulhánek Petr; Oponent práce: Horký Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
      Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...