• Termo-mechanické zkoušky pájených spojů 

      Autor: Beran Tomáš; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Starý Jiří
      Diplomová práce je zaměřena na přetavení pájecí slitiny jednotlivých typů a termomechanické zkoušky závislé na vzniku intermetalických sloučenin doprovázejících heating factor. Teoretická část se zabývá pájecími slitinami, ...