Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrální odezva fotovoltaických článků a modulů 

   Author: Sándor Ádám; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Bouich Amal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Táto práca sa zabýva so spektrálnou odozvou fotovoltaických článkov a modulov. Je zameraná najmä na teoretický popis fotovoltaických článkov, princíp fungovania a na experimenty na určenie spektrálnej odozvy a homogenity ...