Zobrazují se záznamy 12-31 z 37

   Klíčové slovo
   pájení přetavením, chyby při pájení, rozstřikování tavidla [1]
   Pájení, elektrochemická migrace, růst dendritů [1]
   Pájení, pájecí slitiny, intermetalické vrstvy, heating factor, teplotní profily, mechanické namáhání, termomechanické namáhání. [1]
   Pájení, pájecí slitiny, smáčivost, metoda smáčecích vah, propojování v elektrotechnice, pájitelnost [1]
   Planární transformátor, trakce, statické měniče, typové zkoušky, kusové zkoušky. [1]
   Plasma,tokamak,runaway particle,electron-positron pair,Monte Carlo simulation [1]
   Plazma,Tokamak,ubíhající částice,elektronový-pozitronový pár,Monte Carlo simulace [1]
   Realizace měřicího modulu,aktivního harmonického filtru,LEM čidla [1]
   reflow soldering, soldering defects, flux sputtering [1]
   Soldering, electrochemical migration, dendritic growth [1]
   Soldering, solder alloy, intermetallic alloys, heating factor, temperature profiles, mechanical stress, thermomechanical stress. [1]
   soldering, soldering alloys, wetting, weighing method, interconnection in electronics, solderabilit [1]
   technologie pájení, pájení přetavením, pájený spoj, olovnaté pájecí slitiny, bezolovnaté pájecí slitiny, intermetalické sloučeniny, teplotní profil, latentní teplo, šíření tepla, nukleace, rekalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   technology of soldering, reflow soldering, brazed joint, lead solder alloys, lead-free solder alloys, intermetallic compounds, temperature profile, latent heat, transfer heat, nucleation, recalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   tenké vrstvy, dielektrikum, dielektrické materiály, polarizace, kapacita, ztrátový činitel, naprašování, vysokofrekvenční magnetronové naprašování, napařování Al2O3,korund [1]
   testing of vias,printed circuit board,thermal shock stressing [1]
   testování prokovů,desky plošných spojů,teplotní šokové namáhání [1]
   Thick-film, electrical parameters, degradation processes, operating environment, climatic test chambers, visual check. [1]
   thin film layers, dielectric, dielectric materials, polarization, capacity, loss tangent, sputtering, rf magnetron sputtering, evaporation, Al2O3, corundum [1]
   titaničitan vápenatý, suspenze, plazmový hořák, plazmové stříkání [1]