Zobrazují se záznamy 19-38 z 49

   Klíčové slovo
   pájení přetavením, chyby při pájení, rozstřikování tavidla [1]
   Pájení, elektrochemická migrace, růst dendritů [1]
   Pájení, pájecí slitiny, intermetalické vrstvy, heating factor, teplotní profily, mechanické namáhání, termomechanické namáhání. [1]
   Pájení, pájecí slitiny, smáčivost, metoda smáčecích vah, propojování v elektrotechnice, pájitelnost [1]
   Pájení,Pájený spoj,Pájecí pasta,Chyby při pájení,Voidy [1]
   Pájení,Povrchové úpravy,HASL,OSP,ENIG,Sn-Bi,Sn-Cu,Intermetalické sloučeniny,Intermetalická vrstva,vliv tavidla,vliv přetavení,vliv nepájivé masky [1]
   Planární transformátor, trakce, statické měniče, typové zkoušky, kusové zkoušky. [1]
   Plasma,tokamak,runaway particle,electron-positron pair,Monte Carlo simulation [1]
   Plazma,Tokamak,ubíhající částice,elektronový-pozitronový pár,Monte Carlo simulace [1]
   Realizace měřicího modulu,aktivního harmonického filtru,LEM čidla [1]
   reflow soldering, soldering defects, flux sputtering [1]
   rozptyl světla,maticový model,python,koherentní formalismus [1]
   Soldering, electrochemical migration, dendritic growth [1]
   Soldering, solder alloy, intermetallic alloys, heating factor, temperature profiles, mechanical stress, thermomechanical stress. [1]
   soldering, soldering alloys, wetting, weighing method, interconnection in electronics, solderabilit [1]
   Soldering,Printed circuit board finishes,HASL,OSP,ENIG,Sn-Bi,Sn-Cu,Intermetallic alloy,Intermetallic layer,effect of flux,effect of multiple reflow,effect of non-soldering mask [1]
   Soldering,Soldered joint,Soldering paste,Errors during soldering,Voids [1]
   technologie pájení, pájení přetavením, pájený spoj, olovnaté pájecí slitiny, bezolovnaté pájecí slitiny, intermetalické sloučeniny, teplotní profil, latentní teplo, šíření tepla, nukleace, rekalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   technology of soldering, reflow soldering, brazed joint, lead solder alloys, lead-free solder alloys, intermetallic compounds, temperature profile, latent heat, transfer heat, nucleation, recalescence, Sn37Pb, SAC387 [1]
   tenké vrstvy, dielektrikum, dielektrické materiály, polarizace, kapacita, ztrátový činitel, naprašování, vysokofrekvenční magnetronové naprašování, napařování Al2O3,korund [1]