Zobrazují se záznamy 2-21 z 37

   Klíčové slovo
   electrically conductive adhesives,climate aging,mechanical bending stress [1]
   Electrically conductive adhesives,Isotropic conductive adhesives,mechanical stress,ultrasonic stress [1]
   electrochemical sources,automated measurement,Comet,LabVIEW,lead-acid battery,testing,charge/discharge/charge cycle [1]
   Elektricky vodivá lepidla,isotropicně vodivá lepidla,mechanické namáhání,ultrazvukové namáhání [1]
   elektricky vodivá lepidla,klimatické stárnutí,mechanické namáhání ohybem [1]
   elektrochemické zdroje,automatizované měření,Comet,LabVIEW,olověný akumulátor,testování,cyklické nabíjení a vybíjení [1]
   Elevator, single elevator, multiple elevators, strategy, elevator control, Witness Lanner, simulation, elevator model, passenger flow. [1]
   Frekvenční analýza transformátoru Frekvenční charakteristiky LabVIEW [1]
   Implementation of measuring module,active harmonic filter,LEM sensor [1]
   oxid yttritý, Y2O3, keramika, termické nástřiky, plazmový hořák, elektrické vlastnosti [1]
   pájení přetavením, chyby při pájení, rozstřikování tavidla [1]
   Pájení, elektrochemická migrace, růst dendritů [1]
   Pájení, pájecí slitiny, intermetalické vrstvy, heating factor, teplotní profily, mechanické namáhání, termomechanické namáhání. [1]
   Pájení, pájecí slitiny, smáčivost, metoda smáčecích vah, propojování v elektrotechnice, pájitelnost [1]
   Planární transformátor, trakce, statické měniče, typové zkoušky, kusové zkoušky. [1]
   Plasma,tokamak,runaway particle,electron-positron pair,Monte Carlo simulation [1]
   Plazma,Tokamak,ubíhající částice,elektronový-pozitronový pár,Monte Carlo simulace [1]
   Realizace měřicího modulu,aktivního harmonického filtru,LEM čidla [1]
   reflow soldering, soldering defects, flux sputtering [1]
   Soldering, electrochemical migration, dendritic growth [1]