Now showing items 1-2 of 1

    Pájení, Povrchová úprava, Pájený spoj, Chyby při pájení, Voidy (1)
    Soldering, Surface finish, Soldered joint, Errors during soldering, Voids (1)