Now showing items 1-2 of 1

    tenká vrstva,metody depozice tenké vrstvy,vakuové napařování,naprašování,magnetronové naprašování,tloušťka tenké vrstvy,odpor na čtverec (1)
    Thin Film,Thin-Film Deposition Processes,Vacuum Evaporation,Sputtering,Magnetron Sputtering,Thin-Film Thickness,Sheet Resistance (1)