Now showing items 1-1 of 1

  • Oživení čtyřkvadrantového měniče pro pohon dynamometru 

   Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Podrapský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalárska práca sa zaoberá oživením jednosmerného motora cez tyristorový usmerňovač pomocou softwaru STARTER a ďalej sa venuje jeho základnej konfigurácii. Následne je v práci uvedený postup pripojenia PLC na menič, pomocou ...