Now showing items 21-40 of 123

  • Vliv cyklického zatížení na kapacitu LiPol článku 

   Author: Richter Michal; Supervisor: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Růst cínových whiskerů na povrchových úpravách v elektrotechnice 

   Author: Konečná Zuzana; Supervisor: Žák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv teplotního profilu na výskyt voidů v pájených spojích 

   Author: Mikula Tomáš; Supervisor: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Chlazení výkonových zařízení s využitím tepelných trubic 

   Author: Hájek Václav; Supervisor: Kuba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sériový a paralelní odpor fotovoltaického článku a modulu 

   Author: Hezina František; Supervisor: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv nesymetrie fázových proudů na kvalitu elektrické energie a metody její kompenzace 

   Author: Přibyl Filip; Supervisor: Brejcha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv zpětných proudů na vznik poruch fotovoltaických elektráren 

   Author: Fabo Ľuboš; Supervisor: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Frekvenční charakteristiky transformátorů 

   Author: Künzel Karel; Supervisor: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Rozhraní pro testování fotovoltaických panelů 

   Author: Klein Martin; Supervisor: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Studium růstu whiskerů na DPS 

   Author: Shamshiden Nursultan; Supervisor: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Systém pro analýzu výkonu fotovoltaických modulů 

   Author: Ježek Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kuřík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kontaktní odpor na rozhraní různých typů tlustých vrstev 

   Author: Hřibal Rostislav; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a řízení CNC 

   Author: Antoška Marek; Supervisor: Brejcha Michal; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Svazkové technologie při výrobě výkonových součástek 

   Author: Jirkovský Pavel; Supervisor: Hájek Jiří; Opponent: Kliský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Technologie odstředivého lití vrstev polymerních nanokompozitů rovnoměrné tloušťky s obsahem uhlíkových nanočástic 

   Author: Viskunov Vadim; Supervisor: Bouda Václav; Opponent: Lipták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato bakalářská práce je věnována uhlíkatým nanostrukturám a polymerním nanokompozitům, které se využívají v elektrotechnice pro zlepšení elektrické a tepelné vodivosti. V práci jsou vysvětleny základní zásady zpracování ...
  • Měření VA charakteristik fotovoltaických článků 

   Author: Klimt Kristián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku. Práce navazuje na silovou část navrženou Ing. Martinem Horákem a Ing. Vojtěchem Vignerem, která umožňuje ...
  • Viskozita pastovitých materiálů pro elektrotechniku 

   Author: Močička Jakub; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá viskozitou pastovitých materiálů pro elektrotechniku. V práci jsou popsány základní struktury, vlastnosti a využití past používaných pro tlusté vrstvy, dále je proveden rozbor tekutin z ...
  • Porovnání současných technologií pro akumulaci elektrické energie v systémech s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Knotek Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Žák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie s ohledem na obnovitelné zdroje. Predevším je popsána akumulace energie pomocí sekundárních baterií.
  • Simulace aktivních filtrů 

   Author: Burda Michal; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Hájek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá konceptem aktivního síťového filtrování. Aktivní síťové resp. výkonové filtry se většinou používají pro filtrování vyšších harmonických. Metoda použita v této práci je založena na P-Q teorii, neboli teorii ...
  • Řízení modelu technologického pracoviště 

   Author: Tlučhoř Jan; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Jirsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...