Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 443

  • Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace 

   Autor: Červenka, Petr; Vedoucí práce: Vávrová, Věra
   (2017)
   Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční zapojení zákazníků. Novým ...
  • Automatic Scaling in Cloud Computing 

   Autor: Vondra, Tomáš; Vedoucí práce: Šedivý, Jan
   (2017)
   This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud environment. In the ...
  • Reveal or Hide: Information Sharing in Multi-Agent Planning 

   Autor: Štolba, Michal; Vedoucí práce: Komenda, Antonín; Vokřínek, Jiří
   (2017)
   The ability to plan a sequence of action in order to achieve a given goal with respect to the initial conditions of the world is one of the crucial aspects of intelligence. It is no surprise, that this aspect has been ...
  • Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů 

   Autor: Kříž, Radko; Vedoucí práce: Fialová, Helena
   (2017)
   Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru ...
  • Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů 

   Autor: Pína, Libor; Vedoucí práce: Vobecký, Jan
   (2017)
  • Methods of faults indentification in photovoltaic systems 

   Autor: Černá, Ladislava; Vedoucí práce: Benda, Vítězslav
   (2017)
   V současné době funguje v ČR i ve světě mnoho fotovoltaických (PV) elektráren, které se potýkají s různými známými i méně známými problémy. Např. PV moduly vyrobené z krystalického křemíku, které byly až donedávna považovány ...
  • Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

   Autor: Černek, Petr; Vedoucí práce: Urbánek, Jan
   (2017)
   Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...
  • Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors 

   Autor: Mašek, Petr; Vedoucí práce: Husák, Miroslav; Jakůbek, Jan
   (2017)
   Detection of ionizing radiation is an issue which affects many areas of a human life. Significant progress in detection capabilities was caused by the development of electronics in recent decades. This dissertation thesis, ...
  • Measurement of fast-flying targets in near-zone 

   Autor: Jeník, Vojtěch; Vedoucí práce: Hudec, Přemysl
   (2017)
   This thesis deals with the problem of detection, identification and tracking of fast flying objects close to radar sensors, which reflects a current set-up in radar based active defense systems (ADS). Furthermore, a ...
  • Reliability of optical structures in harsch environments 

   Autor: Bohata, Jan; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Komanec, Matěj
   (2017)
   Networks of decades-old optical fibers created for operating optical communications are still in use today and being applied to the harsh environments of avionics and military, marine, and space systems. Consequently, an ...
  • Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test 

   Autor: Frajták, Karel; Vedoucí práce: Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav
   (2017)
   Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough ...
  • Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech 

   Autor: Vigner, Vojtěch; Vedoucí práce: Roztočil, Jaroslav
   (2017)
   Cílem této práce je zlepšení přesnosti synchronizace v distribuovaných průmyslových systémech s využitím levných GNSS přijímačů. Tyto přijímače mají nižší krátkodobou stabilitu a horší přesnost generování časové stupnice ...
  • Methods for Verification and Validation of Automotive Distributed Systems 

   Autor: Sobotka, Jan; Vedoucí práce: Novák, Jiří
   (2017)
   Stále narustající složitost automobilových elektronických systému vytvárí poptávku po vhodných validacních a testovacích metodách. Smerování automobilového prumyslu k plne autonomním vozidlum tento trend dále podporuje. ...
  • Algorithms for Complex Bipedal Walking 

   Autor: Dolinský, Kamil; Vedoucí práce: Čelikovský, Sergej
   (2017)
   This thesis studies the problem of parameter estimation, model identi- fication and state estimation for underactuated bipedal walking robots. Two main results were developed. The first result is a novel identification method ...
  • Návrhové metody rozměrově efektivních mikropříkonových nábojových pump 

   Autor: Matoušek, David; Vedoucí práce: Hospodka, Jiří
   (2017)
  • Adaptive data processing in aircraft control 

   Autor: Alam, Mohammad Mushfiqul; Vedoucí práce: Roháč, Jan; Čelikovský, Sergej
   (2017)
  • Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů 

   Autor: Havránek, Aleš; Vedoucí práce: Zemánek, Ivan
   (2017)
  • Scene text localization and recognition in images and videos 

   Autor: Neumann, Lukáš; Vedoucí práce: Matas, Jiří
   (2017)
   Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
  • Identification of femtocells in mobile networks 

   Autor: Sedláček, Marek; Vedoucí práce: Bešťák, Robert
   (2017)
   The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
  • HVDC circuit breakers modeling in multiterminal grids 

   Autor: Yanushkevich, Alexander; Vedoucí práce: Tlustý, Josef
   (2017)
   Transition towards sustainable energy systems lead to transformation of the existing electrical power grids. One of the key enabling technologies for this transformation is high voltage direct current (HVDC) technology ...