Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 480

  • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

   Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory
  • Technická podpora a kvalita služeb v plošně rozprostřených síťových odvětvích 

   Autor: Holeček Jiří; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   V síťových odvětvích, jako je energetika, plynárenství a také telekomunikace, je potřeba na územích pokrytých infrastrukturou vykonávat práce a to jak plánované, tak i neplánované. Úkony jsou vykonávány technickými specialisty ...
  • Ekonometrický model SMART Grid sítě 

   Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Primárním cílem předkládané disertační práce je přispět k rozvoji vyšší míry autonomie domácnosti a naplnit jednu z klíčových priorit Evropské komise v oblasti efektivního využívání elektrické energie u maloodběratelů. ...
  • Paralelní optimalizační algoritmy pro optimalizaci výroby 

   Autor: Bukata Libor; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Hladík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-23)
   Průmyslová výroba je založena na složitých procesech, které přímo ovlivňují výrobní kapacitu a celkové náklady. Není proto divu, že je snaha využít počítače k optimalizaci těchto procesů za účelem zlepšení rentability ...
  • Dvoudimensionální univerzální algebra 

   Autor: Dostál Matěj; Vedoucí práce: Velebil Jiří; Oponent práce: Adámek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-28)
   Tato práce se zabývá kategoriální universální algebrou. Zobecňuje mnoho výsledků klasické kategoriální universální algebry pro obohacené kategorie, popřípadě pro vícerozměrné kategorie. Mimo jiné patří mezi výsledky práce ...
  • Optimalizace hydrologických modelů pomocí heuristických algoritmů 

   Autor: Chlumecký Martin; Vedoucí práce: Richta Karel; Oponent práce: Kuráž Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
   Srážko-odtokové modely jsou teoretické modely založené na fyzikálních principech pohybu vody. Vtéto práci se zabýváme konceptuálním srážko-odtokovým modelem Sacramento Soil Moisture Accounting Model (SAC-SMA), pomocí kterého ...
  • Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů 

   Autor: Zemánek Jiří; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-14)
   Tato práce se zaměřuje na řízení distribuované manipulace prostřednictvím fyzikálních polí vytvářených maticí akčních členů. Práce se zabývá především manipulací s objekty pomocí nehomogenního elektrického a magnetického ...
  • Distribuovaný odhad a řízení s aplikacemi na prostorově rozložené systémy tlumení 

   Autor: Zhang Xueji; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
   Lehké konstrukce jsou stále časteji instalovány v leteckém a automobilovém prumyslu, kde jsou stimulovány ekonomickými omezeními a prísnými emisními normami. Tyto lehké konstrukce jsou obvykle lehce tlumené, a proto jsou ...
  • Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru 

   Autor: Fišer Ondřej; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-16)
   Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto ...
  • Analýza mikroskopických obrázků 

   Autor: Borovec Jiří; Vedoucí práce: Kybic Jan; Oponent práce: Železný Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-15)
   Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později ...
  • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

   Autor: Pichlík Petr; Vedoucí práce: Zděnek Jiří; Oponent práce: Peroutka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...
  • Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě 

   Autor: Shchurov Andrey; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále ...
  • Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique 

   Autor: Cinert, Jakub; Vedoucí práce: Bouda, Václav; Chráska, Tomáš
   (2018)
   This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering parameters (length of ...
  • Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

   Autor: Beňo Radek; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...
  • Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci 

   Autor: Čermák Jiří; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do ...
  • Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

   Autor: Kubr Jan; Vedoucí práce: Šimák Boris; Oponent práce: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Autor: Janout Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part 

   Autor: Kupka, Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
   (2017)
   Experiments with magnetic levitation for stabilization of rotating parts of electrical machines started in the middle of 20th century, but first practical application started with powerful digital microprocessors. Recently, ...
  • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

   Autor: Gric, Petr; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
   (2018)
   Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
  • Blood vessel segmentation in the analysis of retinal and diaphragm images 

   Autor: Vostatek, Pavel; Vedoucí práce: Novák, Daniel; Štěpánková, Olga
   (2017)
   The segmentation and characterization of structures in medical images represents an important part of the diagnostic and research procedures in medicine. This thesis focuses on the characterization methods in two application ...