Now showing items 1-1 of 1

  • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

   Author: Jiří Šmarhák; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá simulacemi nanostruktur založených na uhlíku, s ohledem na jejich využití v elektronice. Nejprve je provedena rešerše současného stavu znalostí v oboru nanostruktur a jejich samosestavování, která ...