• Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace 

      Autor: Červenka, Petr; Vedoucí práce: Vávrová, Věra
      (2017)
      Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční zapojení zákazníků. Novým ...