• Ekonometrický model SMART Grid sítě 

      Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
      Primárním cílem předkládané disertační práce je přispět k rozvoji vyšší míry autonomie domácnosti a naplnit jednu z klíčových priorit Evropské komise v oblasti efektivního využívání elektrické energie u maloodběratelů. ...