• Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě 

      Autor: Shchurov Andrey; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Mišurec Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
      Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále ...