• Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií 

      Autor: Náplava, Pavel; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
      (2017)
      Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení investic v oblasti IT infrastruktury. Až do přelomu dvacátého a dvacátého prvního století byla veškerá infrastruktura pořizována a provozována převážně v on-premise ...