• Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění 

      Autor: Zálešák Jan; Vedoucí práce: Habel Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
      Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou ...