• Dynamické modelování piezo-aktuátorů typu MFC integrovaných do kompozitních struktur 

      Autor: Dong Zhongzhe; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
      Kompozitní struktury byly již široce používány ve strojírenství. Laminované kompozity používající izotropní nebo anizotropní vrstvy poskytují radu možností navrhování lehkých konstrukcních prvku, které mají vysokou statickou ...