• Microwave Methods for Interferometric Measurements 

      Autor: Příhoda, Milan; Vedoucí práce: Hoffmann, Karel; Hudec, Přemysl
      (2016)
      Interferometrická mikrovlnná měření mohou najít uplatnění v celé řadě aplikací jako jsou měření malých fázových rozdílů, měření vysokých impedancí nebo nedestruktivní testování. Ačkoliv jsou interferometrická měření dobře ...