Now showing items 1-1 of 1

  • Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

   Author: Balata Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...