• Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

      Autor: Balata Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Matoušek Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
      Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...