• Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody 

      Autor: Kotě Vlastimil; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Háze Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
      Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. ...