• Paralelní optimalizační algoritmy pro optimalizaci výroby 

      Autor: Bukata Libor; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Hladík Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-23)
      Průmyslová výroba je založena na složitých procesech, které přímo ovlivňují výrobní kapacitu a celkové náklady. Není proto divu, že je snaha využít počítače k optimalizaci těchto procesů za účelem zlepšení rentability ...