Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

   Author: Beňo Radek; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...