• Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

      Autor: Beňo Radek; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
      Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...