• Řízení výkonnosti v akademickém prostředí 

      Autor: Hronza, Radek; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
      (2017)
      Vlivem globalizace, masivního rozvoje dopravy, výpocetní a komunikacní techniky dochází k významným zmenám v celé spolecnosti na celosvetové úrovni. Dochází k výrazne rychlejšímu prenosu informací, technologií, osob a ...