Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy 

   Author: Pčolka Matej; Supervisor: Čelikovský Sergej; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-26)
   V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, ...