• Komprese astronomických obrazových dat 

   Autor: Schindler Jaromír; Vedoucí práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody hodnocení moderních optických materiálů 

   Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Kratochvíl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-05)
   Dizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel ...
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Autor: Janout Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Simulace a optimalizace speciálních optických zobrazovacích soustav 

   Autor: Řeřábek Martin; Vedoucí práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)