Now showing items 1-1 of 1

  • Odhadování pozice a orientace specifických rigidních objektů 

   Author: Tomáš Hodaň; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Lepetit Vincent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tématem této disertační práce je odhad 3D pozice a 3D orientace rigidních objektů z jediného RGB nebo RGB-D snímku, kdy 3D modely objektů jsou předem známé. Řešení této úlohy počítačového vidění má široké uplatnění v mnoha ...