Now showing items 21-40 of 539

  • Algebraické řešení problémů určování absolutní polohy kamery 

   Author: Bujňák Martin; Supervisor: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-25)
  • Algorithms for Analysis of Nonlinear High-Frequency Circuits 

   Author: Černý, David; Supervisor: Dobeš, Josef
   (2016)
   The most efficient simulation solvers use composite procedures that adaptively rearrange computation algorithms to maximize simulation performance. Fast and stable processing optimized for given simulation problem is ...
  • Algorithms for Complex Bipedal Walking 

   Author: Dolinský, Kamil; Supervisor: Čelikovský, Sergej
   (2017)
   This thesis studies the problem of parameter estimation, model identi- fication and state estimation for underactuated bipedal walking robots. Two main results were developed. The first result is a novel identification method ...
  • ALGORITHMS FOR IMAGE PROCESSING OF CROWDED FIELDS IN ASTRONOMY 

   Author: Blažek, Martin; Supervisor: Páta, Petr; Vítek, Stanislav
   (2016)
   This thesis deals with the image processing of so called crowded fields. These objects (such as Globular or Open stellar clusters) in astronomical images represent extremely dense and concentrated stellar fields and they ...
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Author: Buk Zdeněk; Supervisor: Šnorek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Algoritmus pro návrh topologie sítí 

   Author: Fencl Tomáš; Supervisor: Bílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

   Author: Václavík Roman; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...
  • Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti 

   Author: Vondrouš Ondřej; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k optimalizacím síťových ...
  • Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů 

   Author: Havránek, Aleš; Supervisor: Zemánek, Ivan
   (2017)
  • Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy 

   Author: Václav Navrátil; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
   Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních principů jsou ...
  • Allocation of Resources in Network with Small Cells 

   Author: Vondra, Michal; Supervisor: Bečvář, Zdeněk
   (2014-11-13)
  • An FPGA System for Real-Time Sensor-Array Data Processing 

   Author: Šedivý, Jan; Supervisor: Haasz, Vladimír; Fischer, Jan
   (2012-10-05)
  • Analogové obvody pro DC-DC měniče 

   Author: Dřínovský Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   DC-DC měniče jsou nepostradatelnou součástí řady aplikací. Vzhledem k neustálé integraci
  • Analysis of Broadband Electric and Magnetic Signals Radiated from Lightning Discharges 

   Author: Kolmašová, Ivana; Supervisor: Kubeš, Pavel; Santolík, Ondřej
   (2013-11-21)
  • Analysis of disfluency in pathological speech 

   Author: Lustyk, Tomáš; Supervisor: Čmejla, Roman
   (2016)
  • Analysis of Usability Tests with Context Model 

   Author: Malý, Ivo; Supervisor: Slavík, Pavel
   (2012-09-20)
  • Analysis, Modelling and Mitigation of Cross-Rate Interference in Enhanced Loran 

   Author: Šafář, Jan; Supervisor: Vejražka, František; Kovář, Pavel
   (2014-09-19)
  • Analýza a hodnocení chraptivosti v řečovém signálu 

   Author: Stráník, Adam; Supervisor: Čmejla, Roman
   (2013-12-10)
  • Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

   Author: Marek Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Biolek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
   Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...
  • Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming 

   Author: Tomáš Lonský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu ...