Now showing items 162-181 of 274

   Subject
   Optimal control of nonlinear systems,nonlinear model predictive control,optimization algorithms,quantized input optimization,control of hybrid systems,production-process optimization [1]
   optimalizace [1]
   optimalizace nastavení ochran [1]
   Optimalizace,Diferenciální evoluce,Rojová optimalizace,Simplexový algoritmus,Hybridní optimalizační algoritmy,Analogové diskrétně pracující obvody,Spínané kapacitory,Filtry,Banka filtrů [1]
   Optimálne riadenie nelineárnych systémov,nelineárne prediktívne riadenie založené na modeli,optimalizačné algoritmy,optimalizácia kvantovaných vstupov,riadenie hybridných systémov,optimalizácia produkčných procesov [1]
   optimization [2]
   Optimization,Differential Evolution,Particle swarm optimization,Simplex algorithms,Hybrid optimization algorithms,Analogue discrete time circuits,Switched Capacitor,Filter,Filter bank [1]
   OptSim [1]
   Parametry [1]
   Petri nets [1]
   pitch [1]
   pixel detector [1]
   plasma diagnostics [1]
   Plasma focus [1]
   Plazmatický fokus [1]
   Plovoucí uzávěrka,Minimální problémy,polynomiální řešení,struktura z pohybu,vyrovnání svazku paprsků,absolutní póza,relativní póza,synchronizace kamer [1]
   počítačové sítě,distribuované informační systémy,víceúrovňové systémy [1]
   Pokročilé materiály,Calomel,Optická Fourierova transformace,Konoskopie [1]
   Poruchy řeči,Neurodegenerace,Parkinsonova nemoc,Porucha chování v REM spánku,Multisystémová atrofie,Progresivní supranukleární obrna,Huntingtonova nemoc,Cerebelární ataxie,Roztroušená skleróza,Dysartrie,Akustická analýza,Rozpoznávání řečových vzorů [1]
   postoj [1]