Zobrazují se záznamy 172-191 z 215

   Klíčové slovo
   scaling, asymmetry [1]
   scintillator [1]
   Senzory magnetického pole,Detektory min,Senzory AMR,Senzory fluxgate,Gradiometry,Senzory polohy [1]
   silicon photomultiplier [1]
   simulation [1]
   SiPM [1]
   sítnicové osvětlení [1]
   síťová odvětví,telekomunikace,dohoda o úrovni poskytovaných služeb,SLA,kvalita služby,QoS,náklady,dostupnost,simulace,model,plánování,workforce management,optimalizace [1]
   sledování paprsku,hierarchie obálek,paralelní výpočty,GPGPU [1]
   smart household,preferential model,cubic spline,solar irradiation,renewable resources,photovoltaic resource [1]
   směrová nadproudová ochrana [1]
   speech technology [1]
   Správa napájení,bez-kapacitní lineární regulátor,spínaný menic,senzor pro urcení orientace proudu,generátor rampy,frekvencní prediktor [1]
   state estimation [1]
   strategie [1]
   stress group [1]
   Super-capacitor Charging and Discharging Control [1]
   Superpixels,semantic image segmentation,instance image segmentation,(un)supervised learning,object center,ellipse fitting,region growing,ray features,label histogram,clustering,shape prior,pattern extraction,atlas,decomposition,Graph Cut,microscopy imaging,Drosophila,ovary,egg chamber,imaginal disc,gene locations [1]
   Superpixely,segmentace obrazu,učení s učitelem,středy objektů,elipsa,růst oblasti,paprsky,histogram tříd,shlukování,tvarování,extrakce vzorů,atlas,rozklad,Graph Cut,mikroskopické obrázky,octomilka,vajíčka,imaginální disk,umístění genů [1]
   synchronizace [1]