Now showing items 1-2 of 2

  • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

   Author: Gric, Petr; Supervisor: Pavelka, Jiří
   (2018)
   Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
  • Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part 

   Author: Kupka, Tomáš; Supervisor: Pavelka, Jiří
   (2017)
   Experiments with magnetic levitation for stabilization of rotating parts of electrical machines started in the middle of 20th century, but first practical application started with powerful digital microprocessors. Recently, ...