Now showing items 1-2 of 1

    Power management system,load shedding,frequency control,generator start/stop,tap changer control,distribution system control (1)
    Systém řízení výkonu,vypínání elektrické sítě,řízení frekvence,generátor start/stop,ovládání přepínače,řízení distribuční soustavy (1)