Now showing items 1-2 of 1

    cogeneration, combined heat and power, economics, principle of opreation, installation conditions, operation conditions, gas engine cogeneration, micro cogeneration, production model, model of consumption, economic comparison, operation cogeneration, installation cogeneration (1)
    kogenerační jednotka, kogenerace, ekonomika, princip fungování, podmínky instalace, podmínky provozu, pístové kogenerační jednotky, mikrokogenerace, model výroby, model spotřeb, ekonomické porovnání, provoz kogeneračních jednotek, instalace kogeneračních jednotek (1)