Now showing items 1-2 of 1

    information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency (1)
    informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence (1)