Now showing items 1-2 of 1

    Obnovitelné zdroje energie,soluneční energie,výroba,distribuční síť,profil napětí,fotovoltaická elektrárna (1)
    Renewable energy sources,solar power,generation,distributed network,voltage profile,photovoltaic power plant (1)