Zobrazují se záznamy 1-2 z 1

    electrical discharge, partial discharge, cluster, 3PARD, synchronous multi-channel partial discharge measurement (1)
    elektrický výboj, částečný výboj, cluster, 3PARD, synchronní vícekanálové měření částečných výbojů (1)