Now showing items 1-2 of 1

    Hydropower Plant, Power Losses, Active power, Reactive Power, Electricity Generation Decentralisation, Renewable energy, Electricity Production, Distribution Network, Substation BROD, Substation NYMBURK (1)
    Vodní Elektrárna, Ztráty Energie, Aktivní Energie, Reaktivní energie, Decentralizace Výroby Elektřiny, Obnovitelná Energie, Výroba Elektřiny, Distribuční Síť, Rozvodna BROD, Rozvodna NYMBURK (1)