Now showing items 1-2 of 1

    barevné zkreslení, zkreslení obrazových souborů, CIEDE2000, korelace, ROC analýza (1)
    color distortion, distortion of image files, CIEDE2000, correlation, ROC analysis (1)