Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 123

  • Project management k návrhu přestavby prostorové dispozice výroby společnosti Doosan Bobcat EMEA 

   Autor: Dávid Križan; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Predmetom bakalárskej práce je problematika riadenia projektu. V práci som rozobral problematiku strategického managementu podniku, na základe ktorého sa určuje smerovanie a následné činnosti podniku. Ďalej som teoreticky ...
  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Autor: Nina Kudrličková; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Faltýnek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Finanční analýza průmyslového podniku, je zabývat se finanční analýzou a kalkulacemi v podniku BENEŠaLÁT a.s. Dále mezi mé úkoly patří vypočítat vybrané ukazatele a vysvětlit ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování v podniku Jan Horák 

   Autor: Jan Horák; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Předmětem bakalářské práce je výběr vhodného tahače nákladů pro obnovu vozového parku v podniku Jan Horák. V první části je teoretický popis vícekriteriálního rozhodování a jeho metod použitých v návrhové časti. V analytické ...
  • Zhodnocení konkurenceschopnosti a návrh konkurenční strategie podniku působícího na poli elektromobility 

   Autor: Michal Stanek; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Janků Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Ve své práci se zabývám zhodnocením konkurenceschopnosti společnosti, která působí v oblasti elektromobility, a průzkumem trhu. Ke zhodnocení konkurenceschopnosti poslouží několik analýz strategického managementu a analýza ...
  • Návrh procesů a struktury sdíleného úložiště dokumentů pro oddělení nákupu ve společnosti Wikov MGI a.s. 

   Autor: Klára Ištoková; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Lukšíček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá zlepšováním procesů probíhajících na oddělení nákupu ve společnosti Wikov MGI a.s. s využitím sdíleného úložiště Microsoft SharePoint. Teoretická část se věnuje základům procesního řízení a ...
  • Finanční analýza společnosti Řízení letového provozu České republiky 

   Autor: Vojtěch Fišer; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Hlavním zaměřením této bakalářská práce je finanční analýza a její aplikace na společnost Řízení letového provozu České republiky, s.p. Práce je dělena na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickou stránkou finanční ...
  • Tvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podniku 

   Autor: Ludmila Solfronková; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Stejskal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikové strategie podniku, který se věnuje výrobě nýtovacího nářadí a jednoúčelových strojů, za pomocí vnitřních a vnějších analýz podniku a metod jejich vyhodnocení. Těmi jsou: Finanční ...
  • Zakázková metoda kalkulace v malém strojírenském podniku 

   Autor: Jakub Bureš; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Budský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalkulací v zakázkové výrobě v oblasti malého strojírenského podniku Preva, spol. s r. o. Teoretická část je rozdělena na tři oddíly. První oddíl se věnuje nákladům, kde jsou objasněny ...
  • Aplikace metody HNS v průmyslovém podniku 

   Autor: Ondřej Hlaváč; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Macík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem této bakalářské práce je aplikace hodinové nákladové sazby v průmyslovém podniku. Teoretická část obsahuje vymezení nákladů a jejich členění, kalkulační postupy a metodu hodinové nákladové sazby. Praktická část ...
  • Analýza ekonomické situace na trhu práce 

   Autor: Kateřina Škodová; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o dopadu finanční krize na vybraný podnik dealera ŠKODA AUTO a.s. a následky krize na redukci zaměstnanců v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část ...
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu ve společnosti Giraffe 

   Autor: Mikhail Sukhoruchkin; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tématem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu. Jejím cílem je vypracovat podklady, na základě kterých bude určeno, zda je tento projekt pro vybranou společnost přínosný, či nikoliv. ...
  • Účetní aspekty grantových projektů v podnikové praxi 

   Autor: Petra Brtková; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Štát každoročne zostavuje rozpočet na účely podpory podnikov v rôznych oblastiach. Podporuje sa výskum, vývoj, inovácie, infraštruktúra, rast pracovných miest, rozvoj vidieka a mnoho ďalších. Táto práca je zameraná na ...
  • Analýza kalkulačního systému podniku Bühler CZ 

   Autor: Ladislav Svaták; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vašátko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci se zabývám analýzou kalkulačního systému a způsobů přiřazování nákladů na produkty firmy Bühler CZ, s.r.o., která vyrábí především technologická zařízení pro výrobu a zpracování potravin. Cílem mé práce je ...
  • Aplikace principů hladké výroby ve strojírenském podniku 

   Autor: David Munka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hladké neboli štíhlé výroby ve strojírenském podniku. Popisuje základní principy a metody štíhlé výroby a ukazuje na praktickém příkladu jejich využití. Součástí práce je analýza ...
  • Motivace k práci a pracovní spokojenost zaměstnanců v průmyslovém podniku 

   Autor: Ondřej Veselý; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Hajzlerová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku motivace k práci a pracovní spokojenost v průmyslovém podniku XY. Teoretická část je rozdělena na dvě části. První část se věnuje motivaci, kde jsou objasněny důležité termíny s ní ...
  • Technické a ekonomické zhodnocení proveditelnosti investičního projektu do výrobní linky podniku WILO RUS, s.r.o. 

   Autor: Bogdan Malinovskiy; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Budský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivnosti investičního projektu do nového pracoviště ve společnosti WILO RUS, s.r.o. První část této práce se věnuje teoretickým znalostem nutným k ekonomickému vyhodnocení ...
  • Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Autor: Karel Král; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce na téma Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti má za cíl zjistit současnou míru pracovní spokojenosti a motivace k práci zaměstnanců společnosti OBI Roztyly. Práce je rozdělená ...
  • Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Marek Zíta; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Samek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců ve vybraném podniku. Podnik, na který byla tato bakalářská práce vypracována je Optimnet Solutions s.r.o. V teoretické části práce jsou objasněny pojmy a výrazy jako ...
  • Aplikace vícekriteriálního rozhodování ve společnosti VCES, a.s. 

   Autor: Andrei Kosov; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem bakalářské práce je řešení úkolu ve společnosti VCES, a.s. pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. První část je teoretická a popisuje vícekriteriální rozhodování. Druhá část je analytická, v ní se provádí ...
  • Nákladová analýza vybraných produktů průmyslového podniku 

   Autor: Kateřina Sváčková; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Matěj Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem vhodných kalkulačních rozvrhových základen v oblasti alokace režijních nákladů menšího průmyslového podniku odvětví stavebnictví. Dílčí oblastí bakalářské práce je výpočet ...