Now showing items 1-2 of 1

    Battery electric vehicles,electric vehicles,current state,batteries,charging stations,EV market,barriers to deployment,options to support BEVs,pros and cons of BEVs,SWOT analysis,Total cost of ownership of vehicles (1)
    Elektromobily,elektrická vozidla,současný stav,baterie,dobíjecí stanice,trh elektromobilů,bariéry rozvoje,formy podpor,pozitiva a negativa elektromobilů,SWOT analýza,metoda TCO vozidel (1)