Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hydrostatického brousicího vřetene hrotové brusky 

   Author: Jindřich Kukač; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Dosedla Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hydrostatického uložení pro hrotovou brusku. Systém je poháněný za pomoci elektromotoru o výkonu 45 kW a pomocí řemenového převodu. Výpočet byl proveden pomocí empirické metody a následně ...