Now showing items 1-1 of 1

  • Přeladitelný model dynamických vlastností stroje 

   Author: Luboš Jirák; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá navržením a sestavením parametricky přeladitelného modelu stroje na základě MKP pro rychlou analýzu změny dynamických vlastností v pracovním prostoru stroje. Je provedena rešerše tvorby propojených ...